A. P. Zurrieq 7 Dolori 1774-1781


Reference
MMML5287
Description Zurrieq Parish Sodalita' delle Sette Dolori della BVM: 1774 - 1781
Author N/A
Date From 1774
Date To 1781
Location Zurrieq, Zurrieq Parish
Civil Period Order of St John Era (1530-1798)
Ecclesiastical Period
Type Manuscript